• Van Voorthuysen
Snel naar Kennismaken

Van Voorthuysen

Per 1 januari 2018 is de Van Voorthuysenschool overgedragen van Leerplein055 aan stichting De Onderwijsspecialisten. Hieraan is een periode van intensieve voorbereiding vooraf gegaan. Nadat de leerlingen en het onderwijsteam in september al hun intrek hebben genomen in het Gentiaan College, is de Van Voorthuysenschool nu dus officieel overgedragen aan De Onderwijsspecialisten. De Onderwijsspecialisten is de naam van het schoolbestuur, nu dus ook het schoolbestuur van de Van Voorthuysenschool.

Speciaal onderwijs op een kleinschalige, sfeervolle school, waar de leerkrachten alle ouders en leerlingen kennen. Met maatwerk voor elke leerling in een pedagogisch sterke omgeving. Dat vind je op de Van Voorthuysenschool. Onze leerlingen leren zeer moeilijk en / of hebben een meervoudige beperking. We kennen de ondersteuningsbehoefte van elke leerling en passen ons daarop aan. Zo halen we er voor iedereen uit wat erin zit!

Optimale ontwikkelingsmogelijkheden

Onze leerlingen begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijke plaats in de samenleving. Dat is ons hoofddoel. We bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving met optimale ontwikkelingsmogelijkheden. Zo groeien zij op het gebied van cognitieve ontwikkeling, sociale redzaamheid en zelfstandigheid. Die kennis, vaardigheden en competenties gebruiken zij om zo goed mogelijk te kunnen functioneren. Zowel in school, thuis als in de samenleving. We geven kwalitatief goed en inspirerend onderwijs. En stemmen het af op de onderwijsbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van onze leerlingen. Daarom maken wij in ons onderwijs gebruik van passende leerroutes en ondersteuning op maat. Als voorbereiding op hun toekomstige plek in de maatschappij volgen alle VSO leerlingen stages.