groepen

Onderwijsaanbod Van Voorthuysenschool

Groep A: Voorgezet Speciaal Onderwijs in een kleine onderwijspraktijkgroep ca 16-20 jaar

Groep B: Voortgezet Speciaal Onderwijs voor onderbouw leerlingen ca 12-16 jaar

Groep C: Voorgezet Speciaal Onderwijs voor bovenbouw leerlingen ca 16-20 jaar