SO

In de groep SO zitten 8 leerlingen. De leerkrachten zijn Anita (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) en Marion (woensdag). De klassenassistenten zijn, Ria (maandag en dinsdag) en Anja (woensdag t/m vrijdag).
Maandag is er gymles van Monique B en vrijdag van Peter. Maandag is er groepsles mondelinge taal van Marjan (logopedist). Donderdag is er zwemles in Het Kristal voor de leerlingen die hun zwemdiploma nog NIET gehaald hebben. De leerlingen met zwemdiploma A én B volgen een programma op school. Voor leerlingen die dit nodig hebben is er individuele logopedie van Marjan en Motorische Remedial Teaching van Monique B of Peter.

Specifiek in SO

In de groep SO zitten onze jongste leerlingen.
Het uitbreiden van de woordenschat is in deze groep erg belangrijk. Dit doen we o.a. d.m.v. diverse projecten. Als het mogelijk is gaan we hierbij ook op excursie omdat de onderwerpen die aan de orde komen nog duidelijker worden als we het in de praktijk kunnen zien en toepassen.
We starten in deze groep natuurlijk ook met de cognitieve vakken zoals lezen, rekenen en schrijven. Dit doen we d.m.v. verschillende methoden.
De sociale vaardigheden oefenen we o.a. door het spelen van gezelschapsspelletjes en de methode STIP.
Zelfredzaamheid bevorderen we door 1 x per week de lunch te gebruiken in de keuken. In wisselende kleine groepjes kopen de leerlingen boodschappen, dekken de tafels, bereiden de lunch voor en ruimen na afloop weer op. Ook bij het douchen en het aan- en uitkleden na zwem- en gymlessen proberen we de zelfredzaamheid te bevorderen.

Delen via