nieuwe ouder

Een school is een samenleving in het klein. Hoe meer mensen en leerlingen er zijn, hoe moeilijker het lijkt om inzicht te krijgen in wat er gebeurt en hoe het gebeurt. De leerlingen die de Van Voorthuysenschool bezoeken zijn leerlingen die speciale onderwijskundige ondersteuning en aandacht nodig hebben. Zij zijn kwetsbaar in het onderwijsproces en kwetsbaar in hun toekomstverwachting. Zij ontwikkelen zich, vanwege een niet optimaal werkend brein, soms letterlijk, met vallen en opstaan. Hun zelfvertrouwen, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn verworvenheden die zij ontwikkelen door veel steun en begeleiding.

Het klimaat voor de leerlingen moet veilig zijn; ouders moeten erop kunnen rekenen dat er planmatig orthopedagogisch en orthodidactisch gehandeld wordt. Alleen vanuit een veilig gevoel durven onze leerlingen uitdagingen op allerlei gebieden aan te gaan. Daar waar “ouders” geschreven staat wordt overigens zowel ouder(s) als verzorger(s) bedoeld.

Per 1 januari 2018 is de Van Voorthuysenschool overgedragen van Leerplein055 aan stichting De Onderwijsspecialisten. Hieraan is een periode van intensieve voorbereiding vooraf gegaan. Nadat de leerlingen en het onderwijsteam in september al hun intrek hebben genomen in het Gentiaan College, is de Van Voorthuysenschool nu dus officieel overgedragen aan De Onderwijsspecialisten. De Onderwijsspecialisten is de naam van het schoolbestuur, nu dus ook het schoolbestuur van de Van Voorthuysenschool.

Delen via