onze school

De Van Voorthuysenschool is een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden en meervoudig gehandicapten. De school staat in een rustige buurt en biedt een plezierige en vertrouwde leer-, werk,- en speelomgeving voor kinderen met (verstandelijke) beperkingen. Per leerling wordt een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) opgesteld, waarin zowel pedagogische als didactische doelen worden uitgewerkt. Het personeel beschikt over specifieke expertise en ervaringsdeskundigheid. Wij willen samen met de ouders / verzorgers werken aan de ontwikkeling en de opvoeding van de kinderen die onze school bezoeken. Begeleiden op basis van gezamenlijk vastgestelde waarden en normen in een klimaat waarin alle betrokkenen zich veilig voelen.

Structuur, orde en duidelijkheid
Onze leerlingen hebben behoefte aan structuur, orde en duidelijkheid en daar willen wij adequaat op inspelen. Wij besteden aandacht aan cognitieve ontwikkeling, sociale redzaamheid en zelfstandigheid waarbij in de (kleine) groepen uiteraard rekening gehouden wordt met het ontwikkelingsniveau van de leerling.

Elke klas onderneemt regelmatig uitstapjes buiten de school. Vaak wordt bijvoorbeeld een project afgesloten met een excursie, passend bij het project in de klas. Alle klassen gaan elk jaar naar de klassenfilm in de plaatselijke bioscoop en ze gaan elk jaar naar een theatervoorstelling in schouwburg Orpheus. Ook neemt elke klas deel aan het Cultuurmenu. De school organiseert samen met Markant een passende culturele activiteit voor elke klas. Hiermee wordt kennisgemaakt met verschillende activiteiten zoals muziek, dans, fotografie e.d..

De zorgstructuur
Alle leerlingen die onze school bezoeken hebben grote problemen met het leren en het ontwikkelen van vaardigheden. Het gaat om leerlingen die specifieke hulp en begeleiding nodig hebben vanwege de verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problemen. Hulp en begeleiding worden gegeven via een individuele leerroute.

Voor elke leerling wordt er een individueel pedagogisch en didactisch plan opgesteld om optimaal tegemoet te komen aan de individuele mogelijkheden en hulpvragen van onze leerlingen.

Meer informatie over specifieke zorgonderwerpen leest u in onze schoolgids.

Delen via