het team

Het team van van Voorthuysenschool bestaat uit enthousiaste, gepassioneerde en betrokken professionals. Lesgeven is hen op het lijf geschreven!

team

Alle leerkrachten hebben aanvullende opleiding op het gebied van Speciaal onderwijs gevolgd. Ook onze lerarenondersteuner en klassenassistenten zijn geschoold op onderwerpen die gerelateerd zijn aan de speciale behoeftes van onze leerlingen. De teamleden zijn derhalve op orthopedagogisch en orthodidactisch gebied echte specialisten.  Daarnaast wordt het team ondersteund door een orthopedagoog, een logopedist en een IB-er.
Alle teamleden volgen jaarlijks nascholing.

Delen via