so

SO (leerlingen tussen 4 en ca. 14 jaar)

In het speciaal onderwijs wordt thematisch onderwijs gegeven, ondersteund door methodes die voor dit type onderwijs zijn ontwikkeld. Het onderwijs, de begeleiding en opvoeding zijn vooral gericht op:

  • het aanleren van basisvaardigheden zoals lezen, taal, spelling, rekenen, schrijven, en wereldoriëntatie
  • het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van zelfredzaamheid
  • sociale redzaamheid
  • het ontwikkelen van praktische vaardigheden
  • motorische ontwikkeling
  • creatieve ontplooiing
  • sociaal-emotionele ontwikkeling.

Delen via