Van Voorthuysenschool

Speciaal onderwijs op een kleinschalige, sfeervolle school, waar de leerkrachten alle ouders en leerlingen kennen. Met maatwerk voor elke leerling in een pedagogisch sterke omgeving. Dat vind je op de Van Voorthuysenschool. Onze leerlingen leren zeer moeilijk en / of hebben een meervoudige beperking. We kennen de ondersteuningsbehoefte van elke leerling en passen ons daarop aan. Zo halen we er voor iedereen uit wat erin zit!

De meeste informatie over onze school vind je op onze website.

Optimale ontwikkelingsmogelijkheden

Onze leerlingen begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijke plaats in de samenleving. Dat is ons hoofddoel. We bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving met optimale ontwikkelingsmogelijkheden. Zo groeien zij op het gebied van cognitieve ontwikkeling, sociale redzaamheid en zelfstandigheid. Die kennis, vaardigheden en competenties gebruiken zij om zo goed mogelijk te kunnen functioneren. Zowel in school, thuis als in de samenleving. We geven kwalitatief goed en inspirerend onderwijs. En stemmen het af op de onderwijsbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van onze leerlingen. Daarom maken wij in ons onderwijs gebruik van passende leerroutes en ondersteuning op maat. Als voorbereiding op hun toekomstige plek in de maatschappij volgen alle VSO leerlingen stages.

Leerlingen tot ongeveer 12 jaar zitten in een SO-groep. Oudere leerlingen (van ca. 12 tot 20) gaan naar een van de VSO-groepen. Naast deze reguliere ZMLK-groepen hebben wij voor leerlingen met een grotere hulpvraag kleinere groepen waar de praktische vakken of de taakgerichtheid veel aandacht krijgen.

Lezen en rekenen

Wij werken breed aan de ontwikkeling van onze leerlingen: op cognitief, sociaal-emotioneel, communicatief, praktisch en motorisch gebied. We willen onze leerlingen een zo breed mogelijke basis voor hun naschoolse periode meegeven. Enkele vakken worden groepsdoorbroken gegeven waarbij leerlingen de lessen volgen met leerlingen die op hetzelfde niveau werken.

Het leesonderwijs heeft de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt op de Van Voorthuysenschool. De leerlingen hebben er grote sprongen in gemaakt. Ook hebben we een nieuwe rekenmethode ingevoerd waarmee de leerlingen op een praktische manier leren rekenen.

Portfolio

Leerlingen gaan uiteindelijk van school met een portfolio waar de gehele schoolperiode aan wordt gewerkt. Hier staan bijvoorbeeld certificaten in van praktijkgerichte vakken. Daarmee tonen zij aan wat ze al kunnen.

Sociaal – emotionele ontwikkeling

Gedurende de schooldag is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Omgangsvormen en emoties zijn namelijk iets wat zij vaak niet als ‘vanzelf’ oppikken. We gebruiken methodes die aansluiten bij het niveau van de leerlingen. Diverse praktijksituaties grijpen we aan om het geleerde toe te passen. Zoals het dagelijkse lunchmoment. Leerlingen maken soms de lunch voor hun klasgenootjes en doen daar dan ook de boodschappen voor.

Schooltijden en BSO

Schooltijden
De actuele schooltijden vind je in de schoolgids op onze website. Onze leerlingen blijven tussen de middag over op school. Dat doen zij onder begeleiding van de eigen leerkrachten en onderwijsassistenten.

BSO
Een aantal leerlingen gaat na schooltijd naar de BSO van ’s Heerenloo of de Passerel. Hier is deskundige begeleiding aanwezig. De leerlingen kunnen in grote of kleine groepjes meedoen aan activiteiten, maar ook even lekker nietsdoen is daar mogelijk.

Ingrid van Zeist – De Jongh, moeder van Stefan
“Stefan heeft autisme. Hij is een enorme doorzetter. Toen hij drie was, was het de vraag of hij ooit zou leren lezen. Maar deze school haalt er echt uit wat erin zit en meer dan dat. De afgelopen twee jaar heeft hij AVI PLUS uit gelezen. Hij is veel verder dan ik ooit had verwacht. Ik zou zo weer voor de Van Voorthuysenschool kiezen!”

 

Onderwijsaanbod Van Voorthuysenschool

Groep A: Voorgezet Speciaal Onderwijs in een kleine onderwijspraktijkgroep ca 16-20 jaar

Groep B: Voortgezet Speciaal Onderwijs voor onderbouw leerlingen ca 12-16 jaar

Groep C: Voorgezet Speciaal Onderwijs voor bovenbouw leerlingen ca 16-20 jaar

Delen via