vso

VSO (leerlingen van ca. 12 t/m 19 jaar)

In het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) wordt groepsdoorbrekend en methodisch gewerkt. Voorbereiding op de maatschappij is in het voortgezet onderwijs het belangrijkste aspect van het onderwijsaanbod. Daar waar mogelijk worden de cognitieve vakken in het VSO voortgezet vanuit het niveau dat de leerlingen hebben bereikt in het SO. Wij hebben hiervoor de volgende doelstelling:

“Onze leerlingen te begeleiden naar en voor te bereiden op een zo geïntegreerd en zelfstandig mogelijke plaats in de samenleving, een samenleving waarin domeinen wonen, werken (waaronder betaalde arbeid) en vrije tijdsbesteding een belangrijke plaats innemen”.

Voorbereiding op een leven in de maatschappij

Het onderwijs richt zich op de naschoolse periode. Via de PGO-lessen en verschillende stages worden de leerlingen voorbereid op een leven in de maatschappij.

 

Delen via