Schoolgids

Per 1 januari 2018 is de Van Voorthuysenschool overgedragen van Leerplein055 aan stichting De Onderwijsspecialisten. Hieraan is een periode van intensieve voorbereiding vooraf gegaan. Nadat de leerlingen en het onderwijsteam in september al hun intrek hebben genomen in het Gentiaan College, is de Van Voorthuysenschool nu dus officieel overgedragen aan De Onderwijsspecialisten. De Onderwijsspecialisten is de naam van het schoolbestuur, nu dus ook het schoolbestuur van de Van Voorthuysenschool.

Schoolgids

De schoolgids is een wettelijk voorgeschreven uitgave die jaarlijks aan ouders wordt uitgereikt. De schoolgids geeft in vogelvlucht inzicht in de organisatie van het onderwijs op onze school. Door de recentelijke overdracht van de school naar De Onderwijsspecialisten kan het zijn dat de informatie die u zoekt online nog niet compleet beschikbaar is. U kunt uw vragen altijd aan de directeur van de Van Voorthuysenschool stellen.

Interimdirecteur: de heer Jos Tiel Groenestege

Gentiaanstraat 804
7322 CZ Apeldoorn
Telefoon: 055-355 22 15

Klik hier om de schoolgids 2017-2018 te downloaden

Delen via