vervoer

Leerlingenvervoer

Veel van onze leerlingen maken gebruik van leerlingenvervoer. Dit vervoer wordt geregeld door de gemeente waar de leerling woont.

Leerlingen die dit aankunnen komen zelfstandig op school.

Voor algemene inlichtingen, opmerkingen en klachten kunt u bellen met de gemeente Apeldoorn, afd. leerlingenvervoer. Tel.: 14-055, of met de gemeente Epe: Tel.: (0578) 678787.

PlusOV heeft het vervoer voor Apeldoorn opnieuw georganiseerd en plant de routes voor de wagens van de vervoerder. Voor het leerlingenvervoer in Apeldoorn zijn dit:
• Willemsen de Koning
• Taxi Witteveen
Laat PlusOV zo snel mogelijk weten wanneer uw kind niet meerijdt. U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week inloggen op de website (https://www.plusov.nl/onze-diensten/leerlingen-vervoer/). Telefonisch zijn zij op werkdagen te bereiken tussen 6.30 uur-17.00 uur (088-758 76 55).
Meld uw kind ook tijdig weer aan, zodat uw kind weer door PlusOV wordt opgehaald. Dit doet u minimaal een dag van tevoren.
Meer informatie over het vervoer via PlusOV kunt u lezen in de folder

Voor leerlingen die van of naar een locatie van ’s Heerenloo reizen kunt u contact opnemen met het vervoersloket ’s Heerenloo tel.: 0341-555708

 

Delen via