Algemene informatie over de stages

Het stagelopen van onze leerlingen start meestal tussen de 15e en 16e verjaardag.

We onderscheiden * 4 soorten stages:

 1. Interne stage (15 jaar)
 2. Externe oriënterende stage (16 jaar)
 3. Verdiepingsstages (17-18 jaar)
 4. Plaatsingsstages (18-19)

 

 1. De interne stage 15 jaar

Deze vindt plaats op school en kan o.a. bestaan uit:

 • Koffie en thee zetten
 • Koffie en thee rondbrengen
 • Aanvullen toiletpapier, handdoekjes en zeep
 • Papier versnipperen
 • Trap en gang schoonhouden
 • Afwasmachine in- en uitpakken
 • Assisteren overige groepen
 • Assisteren conciërge

Interne stages buiten de school

 • Assisteren conciërge  op andere Leerpleinscholen

 

 1. De oriënterende stage 16 jaar

Deze vindt plaats buiten de school. Na een gesprek met ouders en leerling wordt gekeken wat de mogelijkheden en wensen voor de leerling zijn na de schoolperiode. De leerling gaat op diverse, zoveel mogelijk verschillende, stageplekken zich oriënteren op de toekomst. Dit zijn in de meeste gevallen plaatsen op dagbestedingsplekken in de buurt. De leerling doet zo werkervaring op en kan op basis van deze ervaring komen tot een gerichte keuze. Meestal 1 dag per week op vrijdag.

 

 1. De verdiepingsstage 17-18 jaar

Na de oriënterende stages is gekozen in welke richting de leerling graag wil uitstromen. Naar aanleiding van deze keus wordt de oriënterende stage voortgezet als verdiepingsstage of er wordt een nieuwe plek gezocht die aansluit op de mogelijkheden voor de toekomst. Dat kan zijn in het vrije bedrijfsleven of op een dagbestedingsplek. De stage wordt uitgebreid naar 2 dagen. Na de vrijdag komt de donderdag erbij.

 

 1. De plaatsingsstage 18-19 jaar

Als de leerlingen 18/19 jaar is, is alles gericht op de periode na school.
Ook de stage is gericht op plaatsing. De stage wordt langzaam uitgebreid eerst naar 3 later tot 4 dagen. Langzaam groeit de leerling weg bij school.
Met 20 jaar moeten de leerlingen de school verlaten.

 

*Voor de leerlingen met uitstroomprofiel 1 en 2 (leerlingen OP  groep) begint de interne stage met 16 jaar. De externe stage,  meestal op 17,5-18 jarige leeftijd. Deze gaat in de meeste gevallen geruisloos over van verdieping, naar plaatsingsstage.

 

Vervoer naar de stage:

Leerlingen gaan indien mogelijk zelfstandig, lukt dit niet dan regelt de stagecoördinator het vervoer.

 

Stageovereenkomst:

Met de stagegever wordt er door de stagecoördinator van school afspraken gemaakt over de stage. Deze zijn vastgelegd in de stage overeenkomst. Ouders en leerling zijn mede ondertekenaars hiervan en krijgen ook een afschrift.

 

Ziekte/afwezigheid stagiaire

Als de stagiaire ziek is dienen ouders/verzorgers of stagiaire zelf altijd de school, de stageplek en het vervoer af te bellen.

 

Evaluatie van de stage / contacten school

De stagecoördinator onderhoudt de contacten met de stageplek d.m.v. bezoek, telefonisch en via e-mail.
De ouders worden dmv oudergesprekken op de hoogte gehouden.
Bij problemen wordt er altijd contact met de school opgenomen.

 

           

            Algemene leerdoelen van de stage

 

Interne stage, met doelenkaart:

 • Nieuwe vaardigheden leren
 • Werken aan eigen leerpunten en doelen
 • Werkervaring opdoen in een vertrouwde omgeving

Oriënterende stage, met doelenkaart:

 • Nieuwe vaardigheden leren
 • Werken aan eigen leerpunten en doelen
 • Werkervaring opdoen op een nieuwe plek
 • Beeld van eigen mogelijkheden krijgen
 • Leren om zelfstandig een werktaak uit te voeren
 • Leren om te reflecteren op werkzaamheden
 • Leren om samen te werken en om te gaan met collega’s
 • Leren welk gedrag en houding hoort bij een werknemer
 • Toepassen van de thuis en op school geleerde vaardigheden in een andere omgeving
 • Ervaren welke werkzaamheden leuk/niet leuk zijn om te doen
 • Ervaren welke mogelijkheden er zijn naar de toekomst gericht
 • Ervaren welke mogelijkheden jezelf hebt/of niet hebt

Verdiepingsstage, met doelenkaart:

 • Nieuwe vaardigheden leren
 • Werken aan eigen leerpunten en doelen
 • Besef van eigen mogelijkheden krijgen
 • Leren om verantwoordelijkheid en eigen initiatief te nemen
 • Door uitbreiding van de stage meer werkervaring opdoen en meer uithoudingsvermogen opbouwen
 • Vertrouwd worden met de nieuwe werkzaamheden, de werkomgeving en de mensen die er zijn

Plaatsingsstage, indien nodig met doelenkaart:

 • Nieuwe vaardigheden leren
 • Werken aan eigen leerpunten en doelen
 • Vertrouwd raken met de nieuwe werkzaamheden, de werkomgeving en de mensen die er zijn
 • Door uitbreiding van de stage meer loskomen van school en medeleerlingen en verder vertrouwd raken met de nieuwe toekomst na school
 • Uiteindelijk: afscheid van school en overgang naar toekomstplek!

Delen via