De ouderraad (OR)

De school heeft niet een echte ouderraad. De MR-ouders nemen de taken van de ouderraad op zich. Ouders worden persoonlijk benaderd om hand- en spandiensten aan deLees meer


De schoolgids (pdf)

De schoolgids is een wettelijk voorgeschreven uitgave die jaarlijks aan ouders wordt uitgereikt. De schoolgids geeft in vogelvlucht inzicht in de organisatie van het onderwijsLees meer


Vakanties en vrije dagen

Vakanties Herfstvakantie: maandag 16 oktober tot en met vrijdag 20 oktober Kerstvakantie: maandag 25 december tot en met vrijdag 5 januari Voorjaarsvakantie: maandag 26 februariLees meer