De ouderraad (OR)

De school heeft niet een echte ouderraad. De MR-ouders nemen de taken van de ouderraad op zich.
Ouders worden persoonlijk benaderd om hand- en spandiensten aan de school te verlenen.