De schoolgids (pdf)

De schoolgids is een wettelijk voorgeschreven uitgave die jaarlijks aan ouders wordt uitgereikt. De schoolgids geeft in vogelvlucht inzicht in de organisatie van het onderwijs op onze school.

schoolgids 2017-2018