VSO middenbouw

De groep VSO middenbouw heeft 10 leerlingen. De leerkracht is Gerrie. De klassenassistenten zijn Karin (maandag en vrijdag) en  Agnes (dinsdag t/m donderdag).
Maandag is er gymles van David en vrijdag van Peter. Maandag is er groepsles mondelinge taal van Marjan (logopedist). Voor leerlingen die dit nodig hebben is er individuele logopedie van Marjan.
De PGO-lessen worden groepsdoorbroken door leerkrachten en klassenassistenten gegeven.

Delen via