VSO Middenbouw

De groep VSO onderbouw heeft 10 leerlingen. De leerkracht is Gerrie. De klassenassistent is Agnes.
Maandag is er gymles van Monique B en vrijdag van Peter. Maandag is er groepsles mondelinge taal van Marjan (logopedist). Voor leerlingen die dit nodig hebben is er individuele logopedie van Marjan.
De PGO-lessen worden groepsdoorbroken door leerkrachten en klassenassistenten gegeven.

 

Delen via