VSO OZ

In de groep VSO OZ zitten 4 leerlingen. De leerkrachtondersteuner is Monique H. De klassenassistenten is Karin (maandag en dinsdag).
Maandag is er gymles van Monique B en vrijdag van Peter. Maandag is er groepsles mondelinge taal van Marjan (logopedist). Voor leerlingen die dit nodig hebben is er individuele logopedie van Marjan en Motorische Remedial Teaching van Monique B of Peter.
De PGO-lessen worden groepsdoorbroken door leerkrachten en klassenassistenten gegeven.

Specifiek in de OZ-groep
Het is een Onderwijs-Zorggroep waarbij naast onderwijs ook veel aandacht gaat naar de individuele (pedagogische) zorgbehoefte.
Binnen het programma wordt gewerkt aan de zelfredzaamheid, de cognitieve ontwikkeling, de sociaal/emotionele ontwikkeling, sensomotorische en zintuiglijke ontwikkeling, de spelontwikkeling .
Gedurende de dag besteden we veel aandacht aan de taakgerichtheid van de leerlingen, om deze zoveel mogelijk vergroten en aan Communicatie. Per leerling wordt bekeken wat een passende manier van communicatie is (gebaren, woorden, verwijzers, foto’s, picto’s, PECS). Klik hier om te zien hoe wij in de klas met PECS werken.
Door zoveel mogelijk structuur en duidelijkheid te bieden proberen we de gehele ontwikkeling en de taakgerichtheid in het bijzonder zo veel mogelijk te stimuleren.
De lessen worden groepsgericht geboden, waarbij ook aandacht is voor individuele begeleiding tijdens het doen van opdrachten.

 

Delen via